Фитр-садака 2019

SMS
x
Фитр-садака 2019
Закятуль-фитр выплачивается со всех членов семьи до начала праздничной молитвы Ийд аль-Фитр. Фитр-садака на 2019: 100 руб, 300 руб и от 500 руб.
2 131 415 RUB
Нужно собрать 1 500 000 RUB
Нас поддержали: Муслим, Аделя, Гаяз, Габил Садиоглу и еще 1176
x
Мы благодарим
2 000 RUB
Муслим
05.04.2020
300 RUB
Аделя
04.04.2020
501 RUB
Гаяз
03.04.2020
501 RUB
Габил Садиоглу
25.03.2020
501 RUB
Гаяз
05.03.2020
300 RUB
Аделя
04.03.2020
501 RUB
Габил Садиоглу
25.02.2020
300 RUB
Аделя
04.02.2020
501 RUB
Гаяз
03.02.2020
501 RUB
Габил Садиоглу
25.01.2020
300 RUB
Аделя
04.01.2020
501 RUB
Гаяз
03.01.2020
501 RUB
Габил Садиоглу
25.12.2019
300 RUB
Аделя
04.12.2019
501 RUB
Гаяз
03.12.2019
501 RUB
Габил Садиоглу
25.11.2019
300 RUB
Аделя
04.11.2019
501 RUB
Габил Садиоглу
25.10.2019
501 RUB
Сетиа Мухаммад Сьям Аринда Буди
04.10.2019
300 RUB
Аделя
04.10.2019
200 RUB
Альмира
03.10.2019
501 RUB
Гаяз
03.10.2019
501 RUB
Габил Садиоглу
25.09.2019
501 RUB
Сетиа Мухаммад Сьям Аринда Буди
05.09.2019
501 RUB
Гаяз
04.09.2019
300 RUB
Аделя
04.09.2019
200 RUB
Альмира
03.09.2019
500 RUB
Хамид
03.09.2019
501 RUB
Габил Садиоглу
25.08.2019
501 RUB
Сетиа Мухаммад Сьям Аринда Буди
04.08.2019
300 RUB
Аделя
04.08.2019
200 RUB
Альмира
03.08.2019
501 RUB
Гаяз
03.08.2019
500 RUB
Хамид
03.08.2019
501 RUB
Габил Садиоглу
25.07.2019
501 RUB
Сетиа Мухаммад Сьям Аринда Буди
04.07.2019
300 RUB
Лиля
04.07.2019
300 RUB
Аделя
04.07.2019
200 RUB
Альмира
03.07.2019
501 RUB
Гаяз
03.07.2019
500 RUB
Хамид
03.07.2019
501 RUB
Габил Садиоглу
25.06.2019
779 000 RUB
Сборы фитр-садака
07.06.2019
2 161 RUB
назира
05.06.2019
100 RUB
Настаева Раузат
05.06.2019
500 RUB
Настаевы Залим Марина Даниял Ильяс Къази Раузат
05.06.2019
200 RUB
Инджи
05.06.2019
1 081 RUB
Арслан
05.06.2019
501 RUB
Fluff
05.06.2019
1 000 RUB
Фаррух
05.06.2019
900 RUB
Ахмад
05.06.2019
501 RUB
A
05.06.2019
500 RUB
Тагир
05.06.2019
6 001 RUB
Мушфиг
05.06.2019
300 RUB
Зарема
04.06.2019
200 RUB
No name
04.06.2019
100 RUB
Денис
04.06.2019
600 RUB
Расим
04.06.2019
310 RUB
Рамиль
04.06.2019
300 RUB
Заграт
04.06.2019
500 RUB
Медина
04.06.2019
500 RUB
Андрей
04.06.2019
400 RUB
Али
04.06.2019
100 RUB
Даниял
04.06.2019
100 RUB
Рамазан
04.06.2019
500 RUB
Ирина
04.06.2019
1 000 RUB
Руссо
04.06.2019
1 500 RUB
Руслан
04.06.2019
300 RUB
Славик
04.06.2019
600 RUB
Азамат
04.06.2019
300 RUB
Илькин
04.06.2019
400 RUB
Umarovi
04.06.2019
300 RUB
Олег
04.06.2019
100 RUB
Наталья
04.06.2019
100 RUB
Диана
04.06.2019
1 100 RUB
Arman
04.06.2019
1 001 RUB
Дамир
04.06.2019
501 RUB
Ilgar
04.06.2019
501 RUB
Сетиа Мухаммад Сьям Аринда Буди
04.06.2019
5 000 RUB
Андрей
04.06.2019
300 RUB
Руслан Шай
04.06.2019
300 RUB
Leila
04.06.2019
1 500 RUB
Назгуль
04.06.2019
300 RUB
Кристина
04.06.2019
100 RUB
Алмм
04.06.2019
501 RUB
Rayutdin Ashurov
04.06.2019
401 RUB
Айдан
04.06.2019
50 RUB
Кабилов Олим
04.06.2019
501 RUB
Мохаммед
04.06.2019
961 RUB
B
04.06.2019
1 500 RUB
Марина
04.06.2019
300 RUB
Ульмесхан
04.06.2019
2 000 RUB
Багадур
04.06.2019
300 RUB
Сергей
04.06.2019
300 RUB
Джамал ша
04.06.2019
500 RUB
Джавид
04.06.2019
900 RUB
Джалаудин
04.06.2019
1 501 RUB
Дидар
04.06.2019
180 RUB
Veronika
04.06.2019
300 RUB
Рамазан
04.06.2019
1 000 RUB
Уля
04.06.2019
300 RUB
Альбина
04.06.2019
500 RUB
Феруза
04.06.2019
2 000 RUB
Ильдар
04.06.2019
301 RUB
Амин
04.06.2019
2 081 RUB
Абдулгамид
04.06.2019
350 RUB
Нигматуллин Исмагил Ильшатович
04.06.2019
1 200 RUB
Гюзель
04.06.2019
22 000 RUB
Булат
04.06.2019
171 RUB
Магомед
04.06.2019
1 000 RUB
Рамиль
04.06.2019
500 RUB
Нурлан
04.06.2019
1 500 RUB
Рустам
04.06.2019
1 500 RUB
Наиль
04.06.2019
1 000 RUB
Мансур
04.06.2019
1 200 RUB
Сергей
04.06.2019
500 RUB
Ева
04.06.2019
600 RUB
Айбек Туратбекович и Сайкал Казыбековна
04.06.2019
500 RUB
Nodirzhon
04.06.2019
500 RUB
Almaz
04.06.2019
10 000 RUB
Александра
04.06.2019
601 RUB
Ильяс
04.06.2019
2 400 RUB
Хамза
04.06.2019
200 RUB
Айнур и Аня
04.06.2019
1 500 RUB
Рафаэль Мустафин
04.06.2019
1 000 RUB
Фирдус Фанисович
04.06.2019
5 011 RUB
Али
04.06.2019
100 RUB
АИша
04.06.2019
501 RUB
Марат
04.06.2019
1 000 RUB
Фаррух
04.06.2019
751 RUB
Хаял
04.06.2019
981 RUB
Айдар
04.06.2019
900 RUB
Азат
04.06.2019
100 RUB
Nekruz
04.06.2019
1 000 RUB
Рва
04.06.2019
300 RUB
Урмат
04.06.2019
900 RUB
Нурбек
04.06.2019
3 000 RUB
Зафар
04.06.2019
2 400 RUB
Гайрат
04.06.2019
331 RUB
Рамиль Лилия
04.06.2019
501 RUB
Тимур
04.06.2019
500 RUB
Ринат
04.06.2019
900 RUB
Ум
04.06.2019
501 RUB
Дарья
04.06.2019
500 RUB
Мух1аммад
04.06.2019
100 RUB
Bilol
04.06.2019
200 RUB
Рустем
04.06.2019
1 011 RUB
Айша
04.06.2019
1 000 RUB
Махина Шарапова
04.06.2019
1 750 RUB
Ильнара
04.06.2019
100 RUB
И
04.06.2019
100 RUB
Аюб
04.06.2019
341 RUB
Дамир
04.06.2019
300 RUB
Данияр
04.06.2019
300 RUB
.
04.06.2019
500 RUB
Temirlan Batchaev
04.06.2019
1 500 RUB
Садыбакасов Азамат
04.06.2019
300 RUB
Мадина
04.06.2019
500 RUB
Низами
04.06.2019
300 RUB
Qw
04.06.2019
1 000 RUB
Ахмед
04.06.2019
1 500 RUB
Ольга
04.06.2019
500 RUB
Александр
04.06.2019
2 421 RUB
Дамир
04.06.2019
4 001 RUB
Marat Asaev
04.06.2019
1 521 RUB
Гаджи
04.06.2019
500 RUB
Ильдар
04.06.2019
300 RUB
Доган Ахмедали
04.06.2019
1 500 RUB
Рафаэль
04.06.2019
300 RUB
Нур зиля
04.06.2019
1 500 RUB
Фарахим Гусейнов
04.06.2019
300 RUB
М
04.06.2019
300 RUB
Ильдар
04.06.2019
1 000 RUB
Казбек
04.06.2019
1 200 RUB
Эрик
04.06.2019
200 RUB
Адель
04.06.2019
1 201 RUB
Рустам
04.06.2019
700 RUB
Руслан Филаритович
04.06.2019
301 RUB
Алена
04.06.2019
100 RUB
Максуд
04.06.2019
3 000 RUB
Ildar Gabidullin
04.06.2019
600 RUB
Владимир
04.06.2019
600 RUB
Булат
04.06.2019
4 061 RUB
Руслан
04.06.2019
901 RUB
Борис
04.06.2019
1 500 RUB
airat
04.06.2019
500 RUB
Ботур
04.06.2019
501 RUB
инкогнито
04.06.2019
100 RUB
Мухаммад
04.06.2019
2 501 RUB
Sergey
04.06.2019
600 RUB
Айсулуу
04.06.2019
600 RUB
Декстер
04.06.2019
7 171 RUB
Марсель
04.06.2019
3 501 RUB
Вадим
04.06.2019
2 000 RUB
Адель
04.06.2019
200 RUB
Елена
04.06.2019
3 301 RUB
Назим
04.06.2019
501 RUB
Шамиль
04.06.2019
300 RUB
Махабат
04.06.2019
2 000 RUB
Магомед
04.06.2019
300 RUB
Артур
04.06.2019
200 RUB
Наргиза
04.06.2019
400 RUB
Георгий
04.06.2019
1 000 RUB
Liza
04.06.2019
5 000 RUB
Muhammad
04.06.2019
2 000 RUB
Руслан
04.06.2019
1 000 RUB
Руслан
04.06.2019
501 RUB
Рашид
04.06.2019
2 000 RUB
Артур
04.06.2019
100 RUB
Рамал
04.06.2019
2 000 RUB
Анвар
04.06.2019
600 RUB
V
04.06.2019
600 RUB
Мариам
04.06.2019
2 400 RUB
ZZZ
04.06.2019
900 RUB
Роял
04.06.2019
900 RUB
брат мусульманин
04.06.2019
200 RUB
ХадиляРасуль
04.06.2019
600 RUB
Хабиб
04.06.2019
500 RUB
Aslan
04.06.2019
501 RUB
Мага
04.06.2019
671 RUB
Азиз
04.06.2019
1 021 RUB
НУРЛАН ГАФАРУЛЫ
04.06.2019
1 200 RUB
Тахмина
04.06.2019
300 RUB
Рамиль
04.06.2019
300 RUB
Лиля
04.06.2019
700 RUB
Wali Waheed jan
04.06.2019
300 RUB
Аделя
04.06.2019
1 000 RUB
Ильяс
04.06.2019
501 RUB
Амзина Татьяна
04.06.2019
1 750 RUB
Закят аль фитр
04.06.2019
501 RUB
Амзина Альфия
04.06.2019
6 500 RUB
Армен
04.06.2019
600 RUB
Mashrab
04.06.2019
800 RUB
Исмаил Джамалаев
04.06.2019
2 000 RUB
Амир
04.06.2019
700 RUB
Артур
04.06.2019
501 RUB
Chyngyz Rakhmanov
04.06.2019
1 000 RUB
Миля
04.06.2019
501 RUB
Тимур
04.06.2019
1 500 RUB
Аллах знает
04.06.2019
600 RUB
Айрат
04.06.2019
300 RUB
Айдана
04.06.2019
2 000 RUB
Vadim Mukhamadyarov
04.06.2019
501 RUB
Said
04.06.2019
1 501 RUB
Ррррор
04.06.2019
671 RUB
Светлана
04.06.2019
200 RUB
Азитрон
04.06.2019
300 RUB
Эвелина
04.06.2019
501 RUB
M
04.06.2019
300 RUB
Fitr
04.06.2019
1 000 RUB
Лиля
04.06.2019
390 RUB
Адэлия
04.06.2019
200 RUB
Ооматбек
04.06.2019
300 RUB
Аиша
04.06.2019
700 RUB
Дурсун
04.06.2019
500 RUB
Аlex
04.06.2019
2 101 RUB
Тахмина
04.06.2019
5 101 RUB
Джамиля
04.06.2019
22 400 RUB
Ринат
04.06.2019
900 RUB
Ахмед
04.06.2019
300 RUB
Айнур
04.06.2019
300 RUB
LINAR YUSUPOV
04.06.2019
2 000 RUB
Равзалия
04.06.2019
300 RUB
Лилия Фахриева
04.06.2019
300 RUB
Светлана Фахриева
04.06.2019
200 RUB
Alina
04.06.2019
4 500 RUB
Андрей
03.06.2019
500 RUB
Цычоева
03.06.2019
300 RUB
Мейри Шингарова
03.06.2019
1 000 RUB
Руслан
03.06.2019
400 RUB
Альберт
03.06.2019
200 RUB
Евгения
03.06.2019
700 RUB
Айнур
03.06.2019
900 RUB
Ильшат
03.06.2019
501 RUB
К
03.06.2019
1 000 RUB
Альберт
03.06.2019
900 RUB
Юлия
03.06.2019
300 RUB
Руслан
03.06.2019
300 RUB
Гульнара
03.06.2019
2 501 RUB
Муса
03.06.2019
300 RUB
Ruslan
03.06.2019
511 RUB
Аслан
03.06.2019
300 RUB
Нелли
03.06.2019
1 000 RUB
Нелли
03.06.2019
500 RUB
Глеб
03.06.2019
200 RUB
Эдуард
03.06.2019
100 RUB
Альбина
03.06.2019
1 200 RUB
Айшан
03.06.2019
600 RUB
Сафия
03.06.2019
1 000 RUB
Абдусалам
03.06.2019
500 RUB
Азиз
03.06.2019
300 RUB
Наталья
03.06.2019
1 501 RUB
tamerlan
03.06.2019
200 RUB
Бекзат
03.06.2019
1 500 RUB
Эйнур
03.06.2019
100 RUB
Полотбек
03.06.2019
3 931 RUB
Dzhanna Akaevskaya
03.06.2019
500 RUB
Венера
03.06.2019
50 RUB
Гульназ Ильгиз кызы Шафеева
03.06.2019
301 RUB
Айгиз
03.06.2019
800 RUB
Рустам
03.06.2019
450 RUB
Венер Абдрахман улы hэм Гайша Гибадулла кызы hэм Юнир Венер улы
03.06.2019
500 RUB
Кайтарбий
03.06.2019
2 000 RUB
T
03.06.2019
501 RUB
Игорь Алексеев
03.06.2019
300 RUB
Алия
03.06.2019
4 200 RUB
Самед
03.06.2019
1 081 RUB
Альфия Галина
03.06.2019
2 400 RUB
Марат
03.06.2019
350 RUB
Диляра
03.06.2019
900 RUB
Руслан
03.06.2019
501 RUB
Раб Аллаха
03.06.2019
1 000 RUB
Светлана
03.06.2019
1 000 RUB
Альберт
03.06.2019
1 900 RUB
Бести
03.06.2019
3 011 RUB
Aida
03.06.2019
1 000 RUB
Сестра
03.06.2019
600 RUB
Шапиевы
03.06.2019
100 RUB
Хаят
03.06.2019
1 401 RUB
Ravil
03.06.2019
1 800 RUB
Сабина и семья
03.06.2019
3 600 RUB
Имам-Мухаммад
03.06.2019
400 RUB
Jahangir
03.06.2019
100 RUB
Лия
03.06.2019
600 RUB
джамл
03.06.2019
251 RUB
Saida
03.06.2019
2 600 RUB
Ильмир и родственники
03.06.2019
500 RUB
Dhdjd
03.06.2019
1 001 RUB
Рашид
03.06.2019
1 081 RUB
Saida Mammaeva
03.06.2019
1 500 RUB
Юрий
03.06.2019
300 RUB
Камиль
03.06.2019
1 000 RUB
Азамат
03.06.2019
1 501 RUB
Некруз
03.06.2019
600 RUB
Орхан и его жена
03.06.2019
600 RUB
Ravil
03.06.2019
4 000 RUB
Шахин
03.06.2019
501 RUB
Yusuf
03.06.2019
1 421 RUB
Юлия
03.06.2019
900 RUB
Гаджиметовы
03.06.2019
200 RUB
Жанна
03.06.2019
900 RUB
Шехроз Гули Умеджон
03.06.2019
1 500 RUB
Руслан
03.06.2019
1 001 RUB
Борис
03.06.2019
1 000 RUB
Мария
03.06.2019
210 RUB
Рафик
03.06.2019
400 RUB
Анастасия
03.06.2019
1 000 RUB
Алан
03.06.2019
500 RUB
Эльдар
03.06.2019
900 RUB
Рауль и Марат
03.06.2019
501 RUB
Дина
03.06.2019
1 500 RUB
Имя
03.06.2019
331 RUB
Гашана и Лариса
03.06.2019
100 RUB
Сакина
03.06.2019
300 RUB
Имя
03.06.2019
1 800 RUB
Расим
03.06.2019
1 200 RUB
Ахмед
03.06.2019
600 RUB
Али
03.06.2019
600 RUB
Динара
03.06.2019
2 400 RUB
Anvar
03.06.2019
1 761 RUB
Даниял
03.06.2019
301 RUB
Лариса
03.06.2019
900 RUB
Роман
03.06.2019
700 RUB
Искандер
03.06.2019
900 RUB
Наима
03.06.2019
600 RUB
Казбек
03.06.2019
1 500 RUB
Мурад
03.06.2019
1 800 RUB
Тамерлан
03.06.2019
500 RUB
Камила
03.06.2019
600 RUB
Диана
03.06.2019
300 RUB
Сания
03.06.2019
2 500 RUB
Sh
03.06.2019
200 RUB
Альмира
03.06.2019
600 RUB
Вагиз
03.06.2019
5 000 RUB
Ilt
03.06.2019
200 RUB
Гульнара
03.06.2019
301 RUB
Алсу
03.06.2019
7 001 RUB
Илт
03.06.2019
2 500 RUB
Расул
03.06.2019
1 000 RUB
Василий
03.06.2019
501 RUB
Диляра
03.06.2019
1 000 RUB
Елена
03.06.2019
500 RUB
Тахир
03.06.2019
1 000 RUB
Азат
03.06.2019
2 011 RUB
Альберт
03.06.2019
1 081 RUB
Динара Хасанова
03.06.2019
200 RUB
О.Н.
03.06.2019
400 RUB
Жумабек
03.06.2019
300 RUB
Мансурова Алжанат
03.06.2019
1 000 RUB
Усман
03.06.2019
300 RUB
Марат
03.06.2019
3 000 RUB
BA
03.06.2019
300 RUB
Айрат
03.06.2019
900 RUB
Роман
03.06.2019
500 RUB
Marina
03.06.2019
2 500 RUB
Станислав
03.06.2019
1 011 RUB
Джавид
03.06.2019
3 101 RUB
Bismillah
03.06.2019
51 RUB
замина
03.06.2019
5 000 RUB
Бахтиер
03.06.2019
200 RUB
Лилиана
03.06.2019
800 RUB
Азамат
03.06.2019
2 000 RUB
No name
03.06.2019
1 000 RUB
Мурат Абаев
03.06.2019
1 501 RUB
Эльмир Ягафаров
03.06.2019
4 931 RUB
Шамиль Рашитов
03.06.2019
300 RUB
Инзиля
03.06.2019
301 RUB
Alex
03.06.2019
100 RUB
Сандугаш
03.06.2019
2 500 RUB
Арслан
03.06.2019
300 RUB
Дина
03.06.2019
1 800 RUB
Альбина Хафизова
03.06.2019
1 500 RUB
Рашид
03.06.2019
301 RUB
Радмир
03.06.2019
5 000 RUB
Арслан
03.06.2019
501 RUB
Shali
03.06.2019
301 RUB
Алихон
03.06.2019
1 000 RUB
z
03.06.2019
300 RUB
Мариана Анахаева
03.06.2019
1 500 RUB
Азамат
03.06.2019
2 001 RUB
Райся
03.06.2019
501 RUB
Татьяна
03.06.2019
500 RUB
Шохрух
03.06.2019
1 200 RUB
Дамир
03.06.2019
100 RUB
Ибрагим Алхазурович
03.06.2019
600 RUB
Арман
03.06.2019
100 RUB
Арсамаков Хажмурад Идрисович
03.06.2019
501 RUB
Светлана
03.06.2019
1 171 RUB
Арсамаков Хажмурад Идрисович
03.06.2019
500 RUB
Муса Манапов
03.06.2019
4 000 RUB
Гасанов Магомед
03.06.2019
100 RUB
Наталья Анатольевна
03.06.2019
50 RUB
Кабилов Олим
03.06.2019
200 RUB
Марина
03.06.2019
501 RUB
Guzyal
03.06.2019
3 000 RUB
С
03.06.2019
500 RUB
Н
03.06.2019
1 200 RUB
Айбек с семьей
03.06.2019
500 RUB
Наида
03.06.2019
600 RUB
Тимур
03.06.2019
1 500 RUB
Разиф
03.06.2019
300 RUB
rakhim
03.06.2019
100 RUB
Адэля Саимова
03.06.2019
500 RUB
Баяман
03.06.2019
900 RUB
Тимур
03.06.2019
501 RUB
Abdullah
03.06.2019
501 RUB
Регина
03.06.2019
501 RUB
Гаяз
03.06.2019
500 RUB
Асланов Тарлан Магомедкеримович
03.06.2019
501 RUB
Владимир
03.06.2019
1 200 RUB
Айжана Амирбекова
03.06.2019
900 RUB
Тимур
03.06.2019
1 500 RUB
Лейла
03.06.2019
309 RUB
Natasha
03.06.2019
2 000 RUB
рамин
03.06.2019
100 RUB
Тимур
03.06.2019
1 500 RUB
Марина
03.06.2019
350 RUB
Алина
03.06.2019
600 RUB
Агата Замир
03.06.2019
200 RUB
Azat
03.06.2019
300 RUB
Лилия
03.06.2019
600 RUB
Дим
03.06.2019
500 RUB
Алсу
03.06.2019
1 300 RUB
Хамзат
03.06.2019
1 841 RUB
Арсамаков Якуб Идрисович
03.06.2019
1 000 RUB
Ландыш
03.06.2019
1 500 RUB
Ханяфиев Динар Рауфович
03.06.2019
501 RUB
Каримова Алия Фанилевна
03.06.2019
600 RUB
Ляйсан
03.06.2019
1 500 RUB
Ирек
03.06.2019
5 011 RUB
Н
03.06.2019
1 800 RUB
Захра
03.06.2019
200 RUB
Лаззат
03.06.2019
600 RUB
Дильноза
03.06.2019
600 RUB
фитр садака
03.06.2019
500 RUB
Р
03.06.2019
100 RUB
Линар
03.06.2019
300 RUB
Лала
03.06.2019
1 500 RUB
Сампиев Багаудин
03.06.2019
501 RUB
Анар
03.06.2019
500 RUB
Ильсияр
03.06.2019
900 RUB
Али
03.06.2019
1 200 RUB
Чингиз
03.06.2019
901 RUB
Амир
03.06.2019
100 RUB
Muhabbat
03.06.2019
2 500 RUB
искандер
03.06.2019
300 RUB
Рагим Гасанов
03.06.2019
1 001 RUB
Хайдар
03.06.2019
2 200 RUB
KUSEMBAEV RASHID
03.06.2019
1 001 RUB
Рустам
03.06.2019
1 700 RUB
Стас
03.06.2019
100 RUB
Фахраддин Фархад огли
03.06.2019
100 RUB
Рустам
03.06.2019
100 RUB
sabina
03.06.2019
201 RUB
Сабир
03.06.2019
1 101 RUB
Тимур
03.06.2019
1 000 RUB
Marat Abdullin
03.06.2019
900 RUB
Marat
03.06.2019
100 RUB
Musa
03.06.2019
300 RUB
Алим
03.06.2019
200 RUB
РАЛИНА
03.06.2019
1 500 RUB
человек
03.06.2019
501 RUB
Эльдар Сабирович
03.06.2019
501 RUB
Малик Эльдарович
03.06.2019
501 RUB
Наргиз Гаджи кызы
03.06.2019
2 000 RUB
Abdulloh
03.06.2019
1 000 RUB
Батырхан
03.06.2019
221 RUB
Сайёра
03.06.2019
600 RUB
Гуллола
03.06.2019
300 RUB
Саид
03.06.2019
500 RUB
Сабир Ягуб оглы
03.06.2019
3 081 RUB
Фарид
03.06.2019
500 RUB
Саида Сабировна
03.06.2019
700 RUB
Аду
03.06.2019
600 RUB
Ренат
03.06.2019
300 RUB
Фаузия
03.06.2019
1 500 RUB
юю
03.06.2019
200 RUB
Z
03.06.2019
3 001 RUB
Али Хасян Динара Нафиза Ренат Дания
03.06.2019
3 500 RUB
Лейсан
03.06.2019
1 200 RUB
Азат
03.06.2019
150 RUB
Ahmef
03.06.2019
900 RUB
Роман
03.06.2019
501 RUB
Марьям
03.06.2019
200 RUB
Линера и Лаура.
03.06.2019
300 RUB
Зара
03.06.2019
1 500 RUB
Осмоновы
03.06.2019
1 221 RUB
Ais
03.06.2019
300 RUB
Иван
03.06.2019
300 RUB
Джамиля
03.06.2019
3 000 RUB
Сымбат Айбаш кызы
03.06.2019
1 500 RUB
Мустафин Рамис Султанович
03.06.2019
300 RUB
Тимур
03.06.2019
3 000 RUB
Мурад
03.06.2019
1 200 RUB
Раисат
03.06.2019
3 531 RUB
Семья Алекперовых
03.06.2019
1 001 RUB
Ильгиз и Эльвира
03.06.2019
100 RUB
Линар
03.06.2019
4 081 RUB
Роман
03.06.2019
362 RUB
Меруерт
03.06.2019
1 000 RUB
Инна Шортанова
03.06.2019
2 251 RUB
Талгат
03.06.2019
4 700 RUB
семья Давлетгареевых
03.06.2019
1 500 RUB
Самая
03.06.2019
400 RUB
Евгений
03.06.2019
1 000 RUB
Елизавета
03.06.2019
1 500 RUB
Нодиржон Кодиров
03.06.2019
501 RUB
Флёра
03.06.2019
100 RUB
Sanaqul
03.06.2019
900 RUB
albina
03.06.2019
900 RUB
Tim
03.06.2019
2 100 RUB
БисмилЛях
03.06.2019
500 RUB
Айгуль
03.06.2019
501 RUB
Равиль Гайнитдинов
03.06.2019
900 RUB
Tim
03.06.2019
300 RUB
Алина Минибаева
03.06.2019
1 201 RUB
Виталий
03.06.2019
1 200 RUB
Семья Магашовых
03.06.2019
400 RUB
Гюнель
03.06.2019
500 RUB
Фатима
03.06.2019
500 RUB
Сабина
03.06.2019
1 200 RUB
Семья Калимуллиных М. Б.
03.06.2019
500 RUB
Айгуль
03.06.2019
500 RUB
Артур
03.06.2019
100 RUB
Ибрагим
03.06.2019
500 RUB
Абдувахоб Мирзоев
03.06.2019
1 000 RUB
Камала Ходжаева
03.06.2019
3 501 RUB
IREK
03.06.2019
1 200 RUB
Рафаэль
03.06.2019
300 RUB
Абдаррахман
03.06.2019
600 RUB
азамат
03.06.2019
501 RUB
Артур
03.06.2019
301 RUB
Амира
03.06.2019
501 RUB
Рузалия
03.06.2019
1 200 RUB
Ришад
03.06.2019
501 RUB
Нюрия
03.06.2019
501 RUB
Дамир
03.06.2019
2 100 RUB
Шарип
03.06.2019
300 RUB
Александра
03.06.2019
501 RUB
Алеся
03.06.2019
300 RUB
Нургуль
03.06.2019
300 RUB
Мухаммад
03.06.2019
300 RUB
Миляуша
03.06.2019
1 200 RUB
Фитр от семьи 4 чел
03.06.2019
1 500 RUB
N
03.06.2019
500 RUB
A
03.06.2019
300 RUB
Амин Айдемиров
03.06.2019
1 081 RUB
Лола
03.06.2019
1 000 RUB
Gumer Khasan
03.06.2019
700 RUB
Хуршед
03.06.2019
500 RUB
Renat
03.06.2019
500 RUB
Хуршед
03.06.2019
921 RUB
Алексей
03.06.2019
900 RUB
Элиана
03.06.2019
600 RUB
Юсеф
03.06.2019
10 438 RUB
Ульфат
03.06.2019
421 RUB
Амир
03.06.2019
1 500 RUB
Донатер
03.06.2019
100 RUB
Абдусамат
03.06.2019
500 RUB
Ибрагим
03.06.2019
1 000 RUB
Надия
03.06.2019
1 000 RUB
Не указывать
03.06.2019
1 000 RUB
Амир
03.06.2019
600 RUB
Марат
03.06.2019
501 RUB
Наиля
03.06.2019
500 RUB
Бжинаева Милана
03.06.2019
501 RUB
Aigul
03.06.2019
500 RUB
Азат
03.06.2019
1 500 RUB
Тимур
03.06.2019
600 RUB
amina
03.06.2019
100 RUB
Айрат
03.06.2019
1 500 RUB
R
03.06.2019
1 201 RUB
Альберт
03.06.2019
5 000 RUB
Равиль Губайдуллин
03.06.2019
300 RUB
алсу
03.06.2019
600 RUB
Артур
03.06.2019
3 501 RUB
Nail Ziganshin
03.06.2019
1 581 RUB
kirill
03.06.2019
5 000 RUB
Инга Хакулова
03.06.2019
300 RUB
.
03.06.2019
100 RUB
Альберт
03.06.2019
100 RUB
Albina
03.06.2019
1 200 RUB
Ильдар
03.06.2019
200 RUB
ЗУХРА
03.06.2019
200 RUB
Ландыш
03.06.2019
1 800 RUB
РишатЛенизДинар
03.06.2019
1 800 RUB
Наиля
03.06.2019
1 000 RUB
Мира
03.06.2019
400 RUB
Марат
03.06.2019
400 RUB
Камран
03.06.2019
400 RUB
Руслан Ринат улы Ислам Равиль улы Руслан Равиль улы
03.06.2019
1 500 RUB
Набиюлло
03.06.2019
500 RUB
Дамир Рафик улы
03.06.2019
100 RUB
Гульфира
03.06.2019
4 101 RUB
Ильдар
03.06.2019
351 RUB
Полина
03.06.2019
1 251 RUB
Али
03.06.2019
1 200 RUB
Дамир Загидуллин
03.06.2019
1 001 RUB
Роберт
03.06.2019
2 500 RUB
Рустам Казим улы
03.06.2019
200 RUB
Амит
03.06.2019
500 RUB
Айнур
03.06.2019
1 500 RUB
Zarifa
03.06.2019
1 500 RUB
Эмиль
03.06.2019
200 RUB
Родион
03.06.2019
200 RUB
Руслан
03.06.2019
251 RUB
Дина
03.06.2019
500 RUB
Али
03.06.2019
1 500 RUB
Марьям
03.06.2019
100 RUB
Евгений
03.06.2019
200 RUB
Mehmet
03.06.2019
1 500 RUB
Шахид
03.06.2019
200 RUB
Анна
03.06.2019
1 600 RUB
Абу Мухаммад
03.06.2019
501 RUB
Ришат
03.06.2019
501 RUB
инкогнито
03.06.2019
300 RUB
Zhanel Messaadi
03.06.2019
301 RUB
дети
03.06.2019
2 000 RUB
Аида
03.06.2019
1 200 RUB
мит
03.06.2019
5 031 RUB
Айжан
03.06.2019
3 751 RUB
Мажед Арнос
03.06.2019
1 000 RUB
Ильдар
03.06.2019
500 RUB
Ином
03.06.2019
2 000 RUB
Н.Д
03.06.2019
300 RUB
Артур
03.06.2019
100 RUB
Ринат
03.06.2019
501 RUB
Diana
03.06.2019
1 200 RUB
Жасур парвина жавохир камолиддин
03.06.2019
450 RUB
К и Ф
03.06.2019
900 RUB
РустамМаърифатЯсмина
03.06.2019
500 RUB
Олим
03.06.2019
9 000 RUB
Максим
03.06.2019
3 001 RUB
Динара
03.06.2019
5 831 RUB
Марат
03.06.2019
100 RUB
Зульфия
03.06.2019
500 RUB
Ренат
03.06.2019
301 RUB
Абдусамат
03.06.2019
500 RUB
Хамид
03.06.2019
1 400 RUB
Alexey
03.06.2019
1 500 RUB
Муртузалиевы
03.06.2019
1 500 RUB
Во благо Ин Ша Аллаh
03.06.2019
501 RUB
Boris
03.06.2019
100 RUB
Юлия
02.06.2019
300 RUB
Ягфаров Айдар
02.06.2019
3 000 RUB
Aydin
02.06.2019
1 500 RUB
Марат
02.06.2019
2 000 RUB
Эльдар
02.06.2019
1 201 RUB
Дени Курумов
02.06.2019
100 RUB
Лия
02.06.2019
1 001 RUB
Фейруз
02.06.2019
3 000 RUB
Равиль Янборисов
02.06.2019
500 RUB
Далида
02.06.2019
2 700 RUB
Радик
02.06.2019
300 RUB
Рустам
02.06.2019
3 000 RUB
Али
02.06.2019
100 RUB
.
02.06.2019
900 RUB
Миляуша
02.06.2019
1 000 RUB
Фируз
02.06.2019
5 000 RUB
Добрый человек
02.06.2019
3 000 RUB
Olim
02.06.2019
1 200 RUB
Айгерим
02.06.2019
300 RUB
Алия
02.06.2019
300 RUB
Аслан
02.06.2019
600 RUB
Иван
02.06.2019
300 RUB
Madina
02.06.2019
3 000 RUB
РЖЖ
02.06.2019
500 RUB
Джансурат
02.06.2019
500 RUB
Lucia
02.06.2019
2 000 RUB
Ленар
02.06.2019
2 000 RUB
Tarek
02.06.2019
1 000 RUB
Динара
02.06.2019
2 000 RUB
Анонимно
02.06.2019
500 RUB
Вадим
02.06.2019
1 001 RUB
Гуля
02.06.2019
1 271 RUB
Евгений
02.06.2019
1 700 RUB
Гусейновы
02.06.2019
2 000 RUB
Рашид
02.06.2019
601 RUB
Вероника В.
02.06.2019
5 000 RUB
Джабраил
02.06.2019
200 RUB
Субхонбек
02.06.2019
300 RUB
Наиля
02.06.2019
600 RUB
КИРЕЕВ АРСЛАНБИЙ
02.06.2019
300 RUB
Хасанбек
02.06.2019
250 RUB
Абдулла
02.06.2019
300 RUB
Дмитрий
02.06.2019
100 RUB
Айсылу
02.06.2019
1 500 RUB
Жанна и Ян
02.06.2019
1 500 RUB
Булат
02.06.2019
500 RUB
Раиля Абдельхалик кызы
02.06.2019
1 200 RUB
Ольга.Ахмад.Амина.Гулнисо
02.06.2019
1 200 RUB
Марсель
02.06.2019
300 RUB
---
02.06.2019
350 RUB
A
02.06.2019
300 RUB
Ильдар Равиля и Амирочка
02.06.2019
1 000 RUB
н
02.06.2019
100 RUB
Альбина
02.06.2019
2 601 RUB
Тимур
02.06.2019
1 500 RUB
владислав
02.06.2019
1 500 RUB
Фаиль
02.06.2019
301 RUB
Даниэль
02.06.2019
2 000 RUB
Д.
02.06.2019
1 200 RUB
Саид
02.06.2019
400 RUB
Рифгат. Эльмира. Динара. Сафия
02.06.2019
1 200 RUB
Ахмет Файзулин
02.06.2019
2 400 RUB
Наиля
02.06.2019
1 500 RUB
Назим Камалович
02.06.2019
600 RUB
Elvina
02.06.2019
400 RUB
Аноним
02.06.2019
500 RUB
Аноним
02.06.2019
1 200 RUB
Семья мусульман
02.06.2019
200 RUB
Мустафин Зульфат и Мустафина Гульнур
02.06.2019
500 RUB
Гульнара
02.06.2019
600 RUB
Айрат
02.06.2019
2 000 RUB
Икрам Ибрагимов
02.06.2019
500 RUB
Регина
02.06.2019
1 000 RUB
Рустам
02.06.2019
290 RUB
Рафик
02.06.2019
1 511 RUB
Мевлан
02.06.2019
501 RUB
Leyla
02.06.2019
5 001 RUB
Мурад
02.06.2019
1 500 RUB
Гульжан
02.06.2019
900 RUB
Нурахмед
02.06.2019
1 500 RUB
Висал
02.06.2019
600 RUB
Лейсан
02.06.2019
501 RUB
Алина
02.06.2019
100 RUB
Данил
02.06.2019
200 RUB
Rinat
02.06.2019
100 RUB
Назим
02.06.2019
1 000 RUB
B
02.06.2019
2 500 RUB
R
02.06.2019
100 RUB
Амина Ракетская
02.06.2019
1 200 RUB
Damir
02.06.2019
500 RUB
Ярослав
02.06.2019
300 RUB
Мухамед
02.06.2019
300 RUB
Дана
02.06.2019
300 RUB
Людмила
02.06.2019
300 RUB
Владимир
02.06.2019
1 000 RUB
гульсара
02.06.2019
5 101 RUB
Ildar
02.06.2019
500 RUB
Айгуль
02.06.2019
1 011 RUB
Эльмира
02.06.2019
4 000 RUB
Мамед
02.06.2019
1 200 RUB
DZHAMAL
02.06.2019
501 RUB
Гюзэль
02.06.2019
100 RUB
Р
02.06.2019
501 RUB
Renat
02.06.2019
2 500 RUB
C
02.06.2019
1 531 RUB
Даниял
02.06.2019
300 RUB
Асия
02.06.2019
901 RUB
юлиана
02.06.2019
2 500 RUB
Таймазхан
02.06.2019
70 RUB
Albina
02.06.2019
400 RUB
Rajabs
02.06.2019
1 800 RUB
Заурбек
02.06.2019
500 RUB
Умид
02.06.2019
501 RUB
Р.
02.06.2019
100 RUB
Камиля
02.06.2019
300 RUB
Azam
02.06.2019
100 RUB
Лия
01.06.2019
1 500 RUB
Валид
01.06.2019
4 000 RUB
Айша
01.06.2019
200 RUB
Azat
01.06.2019
2 100 RUB
Дильдора
01.06.2019
3 000 RUB
Равиль Янборисов
01.06.2019
501 RUB
Фирдавс
01.06.2019
100 RUB
Лилия
01.06.2019
501 RUB
Энвер
01.06.2019
300 RUB
Айдар Ягфаров
01.06.2019
1 000 RUB
Алим
01.06.2019
501 RUB
Эльвина
01.06.2019
100 RUB
Альбина
01.06.2019
1 001 RUB
Ильшат и Лилиана
01.06.2019
1 000 RUB
Гюзель
01.06.2019
171 RUB
Бах
01.06.2019
1 000 RUB
Абдулхошим
01.06.2019
1 500 RUB
Руслан
01.06.2019
501 RUB
Василь
01.06.2019
501 RUB
Ирана
01.06.2019
600 RUB
Зураб
01.06.2019
3 000 RUB
Гульнара
01.06.2019
501 RUB
Владислав
01.06.2019
9 921 RUB
Руслан
01.06.2019
2 100 RUB
Динара
01.06.2019
1 200 RUB
Михаил
01.06.2019
100 RUB
sanoqul
01.06.2019
501 RUB
Альфия
01.06.2019
2 000 RUB
Семья Абдулиных
01.06.2019
600 RUB
Булат
01.06.2019
100 RUB
...
01.06.2019
1 500 RUB
Семья Равилова Вариса.
01.06.2019
501 RUB
Гаяр
01.06.2019
100 RUB
Aisha
01.06.2019
700 RUB
семья Рахмановых
01.06.2019
1 500 RUB
Айнур Сибгатуллин
01.06.2019
500 RUB
Гайса
01.06.2019
1 000 RUB
Ильхом
01.06.2019
1 001 RUB
Джаббар и Зарима
01.06.2019
1 200 RUB
Рустам Юмагулов
01.06.2019
800 RUB
Фахира Липартелиани
01.06.2019
600 RUB
Shamir Salahudin
01.06.2019
5 000 RUB
Zukhriddin
01.06.2019
1 000 RUB
z
01.06.2019
600 RUB
Айдар Марьям
01.06.2019
200 RUB
Раиль
01.06.2019
100 RUB
Ландыш
01.06.2019
1 001 RUB
Аида
01.06.2019
501 RUB
инкогнито
01.06.2019
100 RUB
Георгий Павлов
01.06.2019
2 421 RUB
Аллаху акбар
01.06.2019
500 RUB
Семья Джумаевых
01.06.2019
5 000 RUB
Нариман
01.06.2019
300 RUB
Нн
01.06.2019
2 000 RUB
U
01.06.2019
1 001 RUB
Рустам
01.06.2019
200 RUB
Ринат
01.06.2019
130 RUB
Алия
01.06.2019
2 581 RUB
Тимур
01.06.2019
501 RUB
Гаджимагомедов Расул Магомедкамилович
01.06.2019
1 000 RUB
Гаджимагомедов Расул Магомедкамилович
01.06.2019
300 RUB
Венера
01.06.2019
150 RUB
Faina
01.06.2019
500 RUB
Абдул
01.06.2019
100 RUB
Polina
01.06.2019
2 100 RUB
Рысбек
31.05.2019
701 RUB
Nn
31.05.2019
300 RUB
1
31.05.2019
1 000 RUB
неважно
31.05.2019
100 RUB
Лия
31.05.2019
5 000 RUB
Равиль Янборисов
31.05.2019
200 RUB
Azat
31.05.2019
900 RUB
Алсу
31.05.2019
1 000 RUB
Ildar
31.05.2019
100 RUB
А
31.05.2019
501 RUB
Ягфаров Айдар
31.05.2019
1 000 RUB
Rinat
31.05.2019
500 RUB
anonim
31.05.2019
2 400 RUB
Ильшат
31.05.2019
1 000 RUB
М
31.05.2019
900 RUB
Шамиль
31.05.2019
2 000 RUB
dmitry
31.05.2019
2 500 RUB
АТАКИШИЕВ САРХАН
31.05.2019
300 RUB
Перизат
31.05.2019
800 RUB
Абубакр
31.05.2019
101 RUB
Г
31.05.2019
1 200 RUB
Ищущий прощения Всевышнего
31.05.2019
400 RUB
Марат
31.05.2019
1 500 RUB
Инкогнито
31.05.2019
2 001 RUB
Дмитрий
31.05.2019
500 RUB
Тагир
31.05.2019
1 000 RUB
Эльмар
31.05.2019
300 RUB
Регина
31.05.2019
500 RUB
Азат
31.05.2019
200 RUB
Рашид
31.05.2019
500 RUB
Ильдус
31.05.2019
1 050 RUB
Радик
31.05.2019
500 RUB
Галина Каримова
31.05.2019
100 RUB
Sanaqul
31.05.2019
100 RUB
Наиль
31.05.2019
600 RUB
Лима
31.05.2019
300 RUB
Арсен
31.05.2019
1 000 RUB
Алмаз
31.05.2019
601 RUB
Рустам
31.05.2019
200 RUB
Рамис
31.05.2019
600 RUB
Юсеф
31.05.2019
501 RUB
Ева
31.05.2019
501 RUB
Харис кызы Наиля
31.05.2019
2 500 RUB
Булат
31.05.2019
6 000 RUB
Хафизов Радик
31.05.2019
1 641 RUB
Гульнара
31.05.2019
200 RUB
Марина
31.05.2019
331 RUB
Руфиля
31.05.2019
150 RUB
Райля
31.05.2019
300 RUB
инкогнито
31.05.2019
720 RUB
vladimir
31.05.2019
1 000 RUB
Dinara
31.05.2019
150 RUB
.
31.05.2019
1 200 RUB
Ильнар
31.05.2019
300 RUB
Анара
31.05.2019
600 RUB
А
31.05.2019
100 RUB
Лия
30.05.2019
1 200 RUB
КУА
30.05.2019
1 000 RUB
Дамир
30.05.2019
300 RUB
Галия
30.05.2019
3 000 RUB
Равиль Янборисов
30.05.2019
501 RUB
Ананим
30.05.2019
2 000 RUB
Тахир
30.05.2019
200 RUB
Azat
30.05.2019
1 600 RUB
Надежда
30.05.2019
501 RUB
R
30.05.2019
300 RUB
Темирлан
30.05.2019
500 RUB
Lale
30.05.2019
300 RUB
Ягфаров Айдар
30.05.2019
1 500 RUB
Икрамжан
30.05.2019
1 251 RUB
Омурбек
30.05.2019
300 RUB
Адлан
30.05.2019
501 RUB
Aida
30.05.2019
1 500 RUB
G
30.05.2019
331 RUB
Аноним
30.05.2019
300 RUB
Дмитрий-Сабур
30.05.2019
1 000 RUB
Esmi
30.05.2019
5 000 RUB
Александра
30.05.2019
1 200 RUB
Альфия
30.05.2019
6 101 RUB
Руслан
30.05.2019
1 001 RUB
Расул
30.05.2019
5 000 RUB
Ильяс
30.05.2019
300 RUB
Абдулла
30.05.2019
1 000 RUB
Rauza
30.05.2019
300 RUB
галия
30.05.2019
400 RUB
Arman
30.05.2019
1 500 RUB
Ринат
30.05.2019
2 000 RUB
ildar
30.05.2019
2 501 RUB
Aina
30.05.2019
1 800 RUB
Мохьмад
30.05.2019
600 RUB
Шухрат
30.05.2019
1 001 RUB
Шамиль
30.05.2019
2 000 RUB
Инкогнито
30.05.2019
1 000 RUB
Айбулат
30.05.2019
501 RUB
Ислам
30.05.2019
1 000 RUB
Лилия Гималетдинова
30.05.2019
500 RUB
Айгуль
30.05.2019
300 RUB
инкогнито
30.05.2019
101 RUB
Арина
30.05.2019
1 001 RUB
Роза и Сердар
30.05.2019
600 RUB
Ирина
30.05.2019
501 RUB
София
30.05.2019
100 RUB
Р
30.05.2019
100 RUB
Лия
29.05.2019
500 RUB
Зарина
29.05.2019
3 000 RUB
Равиль Янборисов
29.05.2019
3 500 RUB
Ильдар
29.05.2019
2 681 RUB
Harley
29.05.2019
1 000 RUB
Максим
29.05.2019
851 RUB
Ради довольства Аллаха.
29.05.2019
501 RUB
Алена
29.05.2019
2 000 RUB
Рустем
29.05.2019
1 300 RUB
Alsou
29.05.2019
6 000 RUB
Ринат
29.05.2019
600 RUB
Рустам
29.05.2019
500 RUB
Альбина
29.05.2019
500 RUB
Jahongir
29.05.2019
511 RUB
Альфия Масгут кызы
29.05.2019
1 200 RUB
Эльмира
29.05.2019
2 000 RUB
Аллана
29.05.2019
1 001 RUB
Асия
29.05.2019
501 RUB
Равиль
29.05.2019
501 RUB
Надиря
29.05.2019
500 RUB
Мурат
29.05.2019
1 261 RUB
Y
29.05.2019
1 000 RUB
Karina Dumanisheva
29.05.2019
1 000 RUB
Наталья
29.05.2019
2 000 RUB
Роман и Марина
29.05.2019
1 200 RUB
Мурад
29.05.2019
100 RUB
Амриддин
29.05.2019
800 RUB
M
29.05.2019
100 RUB
Аноним
29.05.2019
100 RUB
Р
29.05.2019
601 RUB
Татьяна
29.05.2019
3 000 RUB
Динара
28.05.2019
103 RUB
Руслан
28.05.2019
100 RUB
Volya
28.05.2019
1 000 RUB
Дамир
28.05.2019
161 RUB
Гюнель
28.05.2019
3 000 RUB
Равиль Янборисов
28.05.2019
2 001 RUB
От моей семьи фитр садака
28.05.2019
500 RUB
Элиза
28.05.2019
4 101 RUB
Saadu
28.05.2019
130 RUB
Рита
28.05.2019
300 RUB
Султан
28.05.2019
500 RUB
Азат
28.05.2019
1 501 RUB
руслан музаферов
28.05.2019
200 RUB
Марина
28.05.2019
1 200 RUB
Ренат Адгам улы Лилия Фарит кызы Амир Ренат улы Эмиль Ренат улы
28.05.2019
300 RUB
РУШАН
28.05.2019
501 RUB
Альфия Масгут кызы
28.05.2019
300 RUB
Гульфия
28.05.2019
400 RUB
Гузаль
28.05.2019
1 241 RUB
Зафар
28.05.2019
1 500 RUB
Руслан
28.05.2019
1 500 RUB
test
28.05.2019
500 RUB
test
28.05.2019
501 RUB
Наиля
28.05.2019
500 RUB
Рамзан
28.05.2019
300 RUB
Omar Gazimagomedov
28.05.2019
1 081 RUB
Семья
28.05.2019
100 RUB
Кабилов Олим
28.05.2019
311 RUB
Умеджон
28.05.2019
300 RUB
Надиря
28.05.2019
1 331 RUB
Ринат
28.05.2019
1 001 RUB
Лилия
28.05.2019
500 RUB
Гельфия
28.05.2019
106 RUB
Veronika
28.05.2019
500 RUB
Вячеслав
28.05.2019
2 000 RUB
Эмилбек
28.05.2019
350 RUB
инкогнито
28.05.2019
500 RUB
Ширинат Алиева
28.05.2019
300 RUB
Галиаскар
28.05.2019
501 RUB
Abdu
28.05.2019
100 RUB
Аноним
28.05.2019
1 200 RUB
Рустам
28.05.2019
501 RUB
Abdulloh
28.05.2019
300 RUB
Bayramali
28.05.2019
100 RUB
Арина
28.05.2019
1 200 RUB
Зинаида
28.05.2019
70 RUB
Albina
28.05.2019
5 111 RUB
Shavkat
27.05.2019
1 500 RUB
Дамир
27.05.2019
500 RUB
Асмар
27.05.2019
100 RUB
Розалия
27.05.2019
100 RUB
Р
27.05.2019
1 200 RUB
Рафаэль
27.05.2019
500 RUB
Расул
27.05.2019
3 000 RUB
Равиль Янборисов
27.05.2019
3 200 RUB
Natik
27.05.2019
500 RUB
Ильдар
27.05.2019
1 200 RUB
Севиля
27.05.2019
1 000 RUB
ALSU
27.05.2019
501 RUB
krenat84
27.05.2019
1 501 RUB
Ильдар
27.05.2019
1 001 RUB
Алим
27.05.2019
501 RUB
Рауза Натфуллина
27.05.2019
500 RUB
Ella
27.05.2019
1 500 RUB
Bek
27.05.2019
300 RUB
Айша
27.05.2019
1 500 RUB
R
27.05.2019
400 RUB
Шамиль
27.05.2019
1 100 RUB
Al
27.05.2019
2 101 RUB
Даурен
27.05.2019
501 RUB
Boris
27.05.2019
501 RUB
Seymur
27.05.2019
500 RUB
Seymur
27.05.2019
500 RUB
Seymur
27.05.2019
100 RUB
Арина
27.05.2019
100 RUB
Аноним
27.05.2019
100 RUB
Анна
27.05.2019
501 RUB
Саид
27.05.2019
500 RUB
Валентина
27.05.2019
101 RUB
Р
27.05.2019
1 200 RUB
Servant of Allah
27.05.2019
300 RUB
Юлия
27.05.2019
300 RUB
Рахиля
26.05.2019
1 800 RUB
Николай
26.05.2019
1 000 RUB
Александр П.
26.05.2019
1 000 RUB
Раиль
26.05.2019
100 RUB
Гулсара
26.05.2019
300 RUB
Aydin
26.05.2019
150 RUB
Faina
26.05.2019
500 RUB
Марат
26.05.2019
3 000 RUB
Равиль Янборисов
26.05.2019
100 RUB
Шохрух
26.05.2019
300 RUB
Темирлан
26.05.2019
901 RUB
Шамиль
26.05.2019
500 RUB
джумабаев тимур
26.05.2019
500 RUB
Фарит
26.05.2019
500 RUB
Yasina
26.05.2019
100 RUB
Амриддин
26.05.2019
2 001 RUB
Дамир
26.05.2019
1 200 RUB
Ольга
26.05.2019
100 RUB
Ринат
26.05.2019
100 RUB
аноним
26.05.2019
200 RUB
Ф
26.05.2019
100 RUB
Damir
26.05.2019
1 000 RUB
Abdulla
26.05.2019
900 RUB
Альбина
25.05.2019
501 RUB
K
25.05.2019
200 RUB
Азат
25.05.2019
300 RUB
Манзунахон
25.05.2019
150 RUB
Сусанна
25.05.2019
501 RUB
Габил Садиоглу
25.05.2019
300 RUB
Лилия
25.05.2019
150 RUB
Венера
25.05.2019
500 RUB
Leila
25.05.2019
301 RUB
Асия
25.05.2019
501 RUB
Исмаил
25.05.2019
300 RUB
Самира
25.05.2019
300 RUB
Сария
25.05.2019
100 RUB
Мухутдинов
25.05.2019
300 RUB
Z
25.05.2019
1 081 RUB
Рамиля
25.05.2019
3 000 RUB
Мухамадеев Рустам
25.05.2019
501 RUB
Светлана
25.05.2019
1 200 RUB
Рустам
25.05.2019
1 500 RUB
для Йемена
25.05.2019
200 RUB
Айжан
25.05.2019
2 000 RUB
Мариям
25.05.2019
600 RUB
Николай
25.05.2019
1 001 RUB
Зинур
25.05.2019
100 RUB
Диас
25.05.2019
100 RUB
.
25.05.2019
100 RUB
Ринат
25.05.2019
161 RUB
Гюнель
25.05.2019
70 RUB
Albina
24.05.2019
300 RUB
Раб Аллаhа
24.05.2019
1 000 RUB
Гульсина
24.05.2019
2 000 RUB
dmitry
24.05.2019
3 000 RUB
Ринат
24.05.2019
200 RUB
Ismail
24.05.2019
4 000 RUB
элиза
24.05.2019
20 000 RUB
I
24.05.2019
500 RUB
Мария
24.05.2019
300 RUB
Алишер
24.05.2019
500 RUB
Марат
24.05.2019
671 RUB
Камила
24.05.2019
501 RUB
Ольга
24.05.2019
300 RUB
Marat
24.05.2019
300 RUB
Salavat
24.05.2019
600 RUB
Ирина
24.05.2019
1 200 RUB
Артур
24.05.2019
600 RUB
Арсамак
24.05.2019
501 RUB
Надирхан
24.05.2019
300 RUB
Татьяна
23.05.2019
100 RUB
ramis
23.05.2019
500 RUB
Алевтина Иващенко
23.05.2019
1 000 RUB
Семья Ахметзяновых
23.05.2019
1 500 RUB
Muslim
23.05.2019
5 500 RUB
Ilt
23.05.2019
150 RUB
Теймур
23.05.2019
2 000 RUB
Ильдар и Эльвира Заляловы
23.05.2019
500 RUB
Илья
23.05.2019
450 RUB
Анна Сабатовская
23.05.2019
2 500 RUB
Семья Сибгатуллиных
23.05.2019
1 500 RUB
Nuraddin
23.05.2019
500 RUB
яараб
23.05.2019
300 RUB
инкогнито
23.05.2019
1 200 RUB
ali
23.05.2019
501 RUB
Аида
23.05.2019
300 RUB
Заур
23.05.2019
1 000 RUB
Дильшод
22.05.2019
1 200 RUB
Ахмед
22.05.2019
3 000 RUB
Андрей
22.05.2019
500 RUB
Зуля
22.05.2019
200 RUB
Ильдар
22.05.2019
200 RUB
Альфия
22.05.2019
1 800 RUB
Marat
22.05.2019
2 000 RUB
Джамиля
22.05.2019
4 000 RUB
Александр
22.05.2019
501 RUB
ISNIL BADRIL bin ismail
22.05.2019
2 000 RUB
Сухроб
21.05.2019
1 621 RUB
Эльмира
21.05.2019
501 RUB
Дамир
21.05.2019
29 991 RUB
Анар
21.05.2019
150 RUB
Ирик Венера Ильгиз
21.05.2019
50 RUB
Akbaeva zafira
21.05.2019
50 RUB
Akbaeva Zafira
21.05.2019
1 500 RUB
Аккиев Асан Исмайилович
21.05.2019
3 000 RUB
Руслан Филаритович
21.05.2019
1 000 RUB
Ринат
21.05.2019
150 RUB
Амир
21.05.2019
100 RUB
anonim
21.05.2019
10 000 RUB
Я
21.05.2019
1 000 RUB
А
20.05.2019
501 RUB
Вадим
20.05.2019
501 RUB
Есенаман
20.05.2019
1 000 RUB
Marat
20.05.2019
300 RUB
Альбина
20.05.2019
1 051 RUB
A
20.05.2019
501 RUB
Роман
20.05.2019
1 500 RUB
Amin
20.05.2019
2 500 RUB
Эля
20.05.2019
501 RUB
Эля
20.05.2019
331 RUB
Татьяна
20.05.2019
2 421 RUB
Руслан
20.05.2019
1 200 RUB
2
20.05.2019
501 RUB
Мукминат
20.05.2019
501 RUB
Мукминат
20.05.2019
2 000 RUB
РКМЕ
20.05.2019
1 000 RUB
1
20.05.2019
501 RUB
Boris
20.05.2019
500 RUB
А
20.05.2019
600 RUB
Артур
20.05.2019
1 002 RUB
Амир
19.05.2019
100 RUB
АбдулМатин
19.05.2019
1 000 RUB
Albina
19.05.2019
2 061 RUB
Өмірзақ
19.05.2019
300 RUB
Благодарите Аллаха
18.05.2019
1 500 RUB
Ильнур Айгуль Аманатик
18.05.2019
600 RUB
Мухаммед
18.05.2019
3 000 RUB
Rinat
18.05.2019
6 600 RUB
A
18.05.2019
500 RUB
Олим
18.05.2019
Размер пожертвования
RUB
Пожалуйста, укажите корректную сумму
от 10 до 30000
Способ платежа
Банковская карта
Яндекс.деньги
WebMoney
Платежи с помощью SMS
Банковская платёжная квитанция

Отправьте SMS со словом «ЗАКЯТ» (или «ZAKYAT») пробел и СУММУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ* (цифрами**) на короткий номер 3434

*Допустимый размер пожертвования от 10 до 15 000 рублей. Комиссия с абонента — 0%.
**В случае если число будет указано прописью или сообщение будет содержать только текст,
суммой пожертвования будет автоматически считаться 100 рублей.

Кого нам благодарить?
Для выполнения пожертвования необходимо прочитать и согласиться с Условиями.

Мы пришлем уведомление о получении пожертвования

Перенаправление на безопасную страницу платежа...

Публичная оферта о заключении договора пожертвования

Благотворительный Фонд «ЗАКЯТ», в лице #LEGAL_FACE_RP#,
предлагает гражданам сделать пожертвование на ниже приведенных условиях:

1. Общие положения
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное предложение является публичной офертой (далее – Оферта).
1.2. В настоящей Оферте употребляются термины, имеющие следующее значение:
«Пожертвование» - «дарение вещи или права в общеполезных целях»;
«Жертвователь» - «граждане, делающие пожертвования»;
«Получатель пожертвования» - Благотворительный Фонд «ЗАКЯТ».

1.3. Оферта действует бессрочно с момента размещения ее на сайте Получателя пожертвования.
1.4. Получатель пожертвования вправе отменить Оферту в любое время путем удаления ее со страницы своего сайта в Интернете.
1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительность всех остальных условий Оферты.

2. Существенные условия договора пожертвования:
2.1. Пожертвование используется на содержание и ведение уставной деятельности Получателя пожертвования.
2.2. Сумма пожертвования определяется Жертвователем.

3. Порядок заключения договора пожертвования:
3.1. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор пожертвования заключается в письменной форме путем акцепта Оферты Жертвователем.
3.2. Оферта может быть акцептована путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу Получателя пожертвования платежным поручением по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с указанием в строке «назначение платежа»: «пожертвование на содержание и ведение уставной деятельности», а также с использованием пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих Жертвователю перечислять Получателю пожертвования денежных средств.
3.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных п. 3.2. Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.4. Датой акцепта Оферты – датой заключения договора пожертвования является дата поступления пожертвования в виде денежных средств от Жертвователя на расчетный счет Получателя пожертвования.

4. Заключительные положения:
4.1. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с условиями Оферты, целями деятельности Получателя пожертвования, осознает значение своих действий и имеет полное право на их совершение, полностью и безоговорочно принимает условия настоящей Оферты.
4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с действующим российском законодательством.

5. Подпись и реквизиты Получателя пожертвования

Благотворительный Фонд «ЗАКЯТ»

ОГРН: 1117799007534
ИНН/КПП: 7702470088/770201001
Адрес места нахождения: 129090, г. Москва, пер. Выползов, д. 7 корп. 1

Банковские реквизиты:
Номер банковского счёта: 40703810738090000511
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК банка: 044525225
Номер корреспондентского счёта банка: 30101810400000000225

Генеральный директор
Измайлов Рифат Зуфярович

Согласие на обработку персональных данных

Пользователь, оставляя заявку, оформляя подписку, комментарий, запрос на обратную связь, регистрируясь либо совершая иные действия, связанные с внесением своих персональных данных на интернет-сайте https://zakatfund.ru, принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие), размещенное по адресу https://zakatfund.ru/personal-data-usage-terms/.

Принятием Согласия является подтверждение факта согласия Пользователя со всеми пунктами Согласия. Пользователь дает свое согласие организации Благотворительный Фонд «ЗАКЯТ», которой принадлежит сайт https://zakatfund.ru на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных (не являющимися специальными или биометрическими):
• фамилия, имя, отчество;
• адрес(а) электронной почты;
• иные данные, предоставляемые Пользователем.

Персональные данные пользователя не являются общедоступными.

1. Целью обработки персональных данных является предоставление полного доступа к функционалу сайта https://zakatfund.ru.

2. Основанием для сбора, обработки и хранения персональных данных являются:
• Ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации;
• Ст. 2, 5, 6, 7, 9, 18–22 Федерального закона от 27.07.06 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
• Ст. 18 Федерального закона от 13.03.06 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
• Устав организации Благотворительный Фонд «ЗАКЯТ»;
• Политика обработки персональных данных.

3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

4. Передача персональных данных, скрытых для общего просмотра, третьим лицам не осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Пользователь подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему.

6. Персональные данные хранятся и обрабатываются до момента ликвидации организации Благотворительный Фонд «ЗАКЯТ». Хранение персональных данных осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.

7. Пользователь согласен на получение информационных сообщений с сайта https://zakatfund.ru. Персональные данные обрабатываются до отписки Пользователя от получения информационных сообщений.

8. Согласие может быть отозвано Пользователем либо его законным представителем, путем направления Отзыва согласия на электронную почту – info@zakatfund.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных организация Благотворительный Фонд «ЗАКЯТ» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. Удаление персональных данных влечет невозможность доступа к полной версии функционала сайта https://zakatfund.ru.

9. Настоящее Согласие является бессрочным, и действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия.

10. Место нахождения организации Благотворительный Фонд «ЗАКЯТ» в соответствии с учредительными документами: 129090, г. Москва, пер. Выползов, д. 7 корп. 1.

Время для выплаты фитра: осталось 0 дней!

Фитр — садака является одним из условий принятия поста в месяц Рамадан. Выплачивается от всех членов семьи (в том числе грудных детей) до начала праздничной молитвы Ураза-байрам 4 июня 2019 до 07:00 утра. Сумма (в зависимости от благосостояния семьи): 100 руб. — для малоимущих; 300 руб. — людей среднего достатка; от 500 руб. и выше — для состоятельных.

Суть и смысл закятуль-фитр изложены в следующем хадисе, переданном Ибн ‘Аббасом:

«Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) сделал обязательной выплату закятуль-фитр для очищения постящегося от лишних слов, сказанных им, и грубостей, а также чтобы она служила в качестве источника питания для неимущих [поддержкой, помощью для них]. Если человек выполнит эту обязанность [успеет передать, выплатить эту милостыню] до праздничной молитвы, то это — принятый от него закят [одна из разновидностей обязательной милостыни, которая, по воле Всевышнего, будет принята Им]. Если же выполнит эту обязанность после молитвы, то это — милостыня из числа милостыней».

У некоторых возникают сложности с переводом через нашу систему, возможные причины скорее связаны с банком эмитентом, так как платежи переходят из других стран. Вы можете отправить деньги через сайт QIWI или через терминалы QIWI. Вам нужно найти «Благотворительный фонд Закят», указать свой номер телефона (для идентификации в системе), указать сумму и в комментарии написать «Накорми постящегося». Можно также перевести деньги через сайт PayPal.Me/fondzakat

Пожертвование с телефона

Отправьте SMS на короткий номер 3434 со словом:
— «ФИТР 100» (или «FITR 100») — для малообеспеченных семей,
— «ФИТР 300» (или «FITR 300») — для семей со средним достатком,
— «ФИТР» (или «FITR») пробел и любая сумма от 500 рублей — для состоятельных семей.

мегафон  MTS   beeline   tele2   пример отправки смс
*Допустимый размер пожертвования от 10 до 15 000 рублей. Комиссия с абонента — 0%.
**В случае если число будет указано прописью или сообщение будет содержать только текст,
суммой пожертвования будет автоматически считаться 100 рублей.

Ограничения операторов
Оферта Мегафон


Выберите один из вариантовПожертвовать
RUB
Поддержали: Муслим, Аделя, Гаяз, Габил Садиоглу и еще 1176
x
Мы благодарим
2 000 RUB
Муслим
05.04.2020
300 RUB
Аделя
04.04.2020
501 RUB
Гаяз
03.04.2020
501 RUB
Габил Садиоглу
25.03.2020
501 RUB
Гаяз
05.03.2020
300 RUB
Аделя
04.03.2020
501 RUB
Габил Садиоглу
25.02.2020
300 RUB
Аделя
04.02.2020
501 RUB
Гаяз
03.02.2020
501 RUB
Габил Садиоглу
25.01.2020
300 RUB
Аделя
04.01.2020
501 RUB
Гаяз
03.01.2020
501 RUB
Габил Садиоглу
25.12.2019
300 RUB
Аделя
04.12.2019
501 RUB
Гаяз
03.12.2019
501 RUB
Габил Садиоглу
25.11.2019
300 RUB
Аделя
04.11.2019
501 RUB
Габил Садиоглу
25.10.2019
501 RUB
Сетиа Мухаммад Сьям Аринда Буди
04.10.2019
300 RUB
Аделя
04.10.2019
200 RUB
Альмира
03.10.2019
501 RUB
Гаяз
03.10.2019
501 RUB
Габил Садиоглу
25.09.2019
501 RUB
Сетиа Мухаммад Сьям Аринда Буди
05.09.2019
501 RUB
Гаяз
04.09.2019
300 RUB
Аделя
04.09.2019
200 RUB
Альмира
03.09.2019
500 RUB
Хамид
03.09.2019
501 RUB
Габил Садиоглу
25.08.2019
501 RUB
Сетиа Мухаммад Сьям Аринда Буди
04.08.2019
300 RUB
Аделя
04.08.2019
200 RUB
Альмира
03.08.2019
501 RUB
Гаяз
03.08.2019
500 RUB
Хамид
03.08.2019
501 RUB
Габил Садиоглу
25.07.2019
501 RUB
Сетиа Мухаммад Сьям Аринда Буди
04.07.2019
300 RUB
Лиля
04.07.2019
300 RUB
Аделя
04.07.2019
200 RUB
Альмира
03.07.2019
501 RUB
Гаяз
03.07.2019
500 RUB
Хамид
03.07.2019
501 RUB
Габил Садиоглу
25.06.2019
779 000 RUB
Сборы фитр-садака
07.06.2019
2 161 RUB
назира
05.06.2019
100 RUB
Настаева Раузат
05.06.2019
500 RUB
Настаевы Залим Марина Даниял Ильяс Къази Раузат
05.06.2019
200 RUB
Инджи
05.06.2019
1 081 RUB
Арслан
05.06.2019
501 RUB
Fluff
05.06.2019
1 000 RUB
Фаррух
05.06.2019
900 RUB
Ахмад
05.06.2019
501 RUB
A
05.06.2019
500 RUB
Тагир
05.06.2019
6 001 RUB
Мушфиг
05.06.2019
300 RUB
Зарема
04.06.2019
200 RUB
No name
04.06.2019
100 RUB
Денис
04.06.2019
600 RUB
Расим
04.06.2019
310 RUB
Рамиль
04.06.2019
300 RUB
Заграт
04.06.2019
500 RUB
Медина
04.06.2019
500 RUB
Андрей
04.06.2019
400 RUB
Али
04.06.2019
100 RUB
Даниял
04.06.2019
100 RUB
Рамазан
04.06.2019
500 RUB
Ирина
04.06.2019
1 000 RUB
Руссо
04.06.2019
1 500 RUB
Руслан
04.06.2019
300 RUB
Славик
04.06.2019
600 RUB
Азамат
04.06.2019
300 RUB
Илькин
04.06.2019
400 RUB
Umarovi
04.06.2019
300 RUB
Олег
04.06.2019
100 RUB
Наталья
04.06.2019
100 RUB
Диана
04.06.2019
1 100 RUB
Arman
04.06.2019
1 001 RUB
Дамир
04.06.2019
501 RUB
Ilgar
04.06.2019
501 RUB
Сетиа Мухаммад Сьям Аринда Буди
04.06.2019
5 000 RUB
Андрей
04.06.2019
300 RUB
Руслан Шай
04.06.2019
300 RUB
Leila
04.06.2019
1 500 RUB
Назгуль
04.06.2019
300 RUB
Кристина
04.06.2019
100 RUB
Алмм
04.06.2019
501 RUB
Rayutdin Ashurov
04.06.2019
401 RUB
Айдан
04.06.2019
50 RUB
Кабилов Олим
04.06.2019
501 RUB
Мохаммед
04.06.2019
961 RUB
B
04.06.2019
1 500 RUB
Марина
04.06.2019
300 RUB
Ульмесхан
04.06.2019
2 000 RUB
Багадур
04.06.2019
300 RUB
Сергей
04.06.2019
300 RUB
Джамал ша
04.06.2019
500 RUB
Джавид
04.06.2019
900 RUB
Джалаудин
04.06.2019
1 501 RUB
Дидар
04.06.2019
180 RUB
Veronika
04.06.2019
300 RUB
Рамазан
04.06.2019
1 000 RUB
Уля
04.06.2019
300 RUB
Альбина
04.06.2019
500 RUB
Феруза
04.06.2019
2 000 RUB
Ильдар
04.06.2019
301 RUB
Амин
04.06.2019
2 081 RUB
Абдулгамид
04.06.2019
350 RUB
Нигматуллин Исмагил Ильшатович
04.06.2019
1 200 RUB
Гюзель
04.06.2019
22 000 RUB
Булат
04.06.2019
171 RUB
Магомед
04.06.2019
1 000 RUB
Рамиль
04.06.2019
500 RUB
Нурлан
04.06.2019
1 500 RUB
Рустам
04.06.2019
1 500 RUB
Наиль
04.06.2019
1 000 RUB
Мансур
04.06.2019
1 200 RUB
Сергей
04.06.2019
500 RUB
Ева
04.06.2019
600 RUB
Айбек Туратбекович и Сайкал Казыбековна
04.06.2019
500 RUB
Nodirzhon
04.06.2019
500 RUB
Almaz
04.06.2019
10 000 RUB
Александра
04.06.2019
601 RUB
Ильяс
04.06.2019
2 400 RUB
Хамза
04.06.2019
200 RUB
Айнур и Аня
04.06.2019
1 500 RUB
Рафаэль Мустафин
04.06.2019
1 000 RUB
Фирдус Фанисович
04.06.2019
5 011 RUB
Али
04.06.2019
100 RUB
АИша
04.06.2019
501 RUB
Марат
04.06.2019
1 000 RUB
Фаррух
04.06.2019
751 RUB
Хаял
04.06.2019
981 RUB
Айдар
04.06.2019
900 RUB
Азат
04.06.2019
100 RUB
Nekruz
04.06.2019
1 000 RUB
Рва
04.06.2019
300 RUB
Урмат
04.06.2019
900 RUB
Нурбек
04.06.2019
3 000 RUB
Зафар
04.06.2019
2 400 RUB
Гайрат
04.06.2019
331 RUB
Рамиль Лилия
04.06.2019
501 RUB
Тимур
04.06.2019
500 RUB
Ринат
04.06.2019
900 RUB
Ум
04.06.2019
501 RUB
Дарья
04.06.2019
500 RUB
Мух1аммад
04.06.2019
100 RUB
Bilol
04.06.2019
200 RUB
Рустем
04.06.2019
1 011 RUB
Айша
04.06.2019
1 000 RUB
Махина Шарапова
04.06.2019
1 750 RUB
Ильнара
04.06.2019
100 RUB
И
04.06.2019
100 RUB
Аюб
04.06.2019
341 RUB
Дамир
04.06.2019
300 RUB
Данияр
04.06.2019
300 RUB
.
04.06.2019
500 RUB
Temirlan Batchaev
04.06.2019
1 500 RUB
Садыбакасов Азамат
04.06.2019
300 RUB
Мадина
04.06.2019
500 RUB
Низами
04.06.2019
300 RUB
Qw
04.06.2019
1 000 RUB
Ахмед
04.06.2019
1 500 RUB
Ольга
04.06.2019
500 RUB
Александр
04.06.2019
2 421 RUB
Дамир
04.06.2019
4 001 RUB
Marat Asaev
04.06.2019
1 521 RUB
Гаджи
04.06.2019
500 RUB
Ильдар
04.06.2019
300 RUB
Доган Ахмедали
04.06.2019
1 500 RUB
Рафаэль
04.06.2019
300 RUB
Нур зиля
04.06.2019
1 500 RUB
Фарахим Гусейнов
04.06.2019
300 RUB
М
04.06.2019
300 RUB
Ильдар
04.06.2019
1 000 RUB
Казбек
04.06.2019
1 200 RUB
Эрик
04.06.2019
200 RUB
Адель
04.06.2019
1 201 RUB
Рустам
04.06.2019
700 RUB
Руслан Филаритович
04.06.2019
301 RUB
Алена
04.06.2019
100 RUB
Максуд
04.06.2019
3 000 RUB
Ildar Gabidullin
04.06.2019
600 RUB
Владимир
04.06.2019
600 RUB
Булат
04.06.2019
4 061 RUB
Руслан
04.06.2019
901 RUB
Борис
04.06.2019
1 500 RUB
airat
04.06.2019
500 RUB
Ботур
04.06.2019
501 RUB
инкогнито
04.06.2019
100 RUB
Мухаммад
04.06.2019
2 501 RUB
Sergey
04.06.2019
600 RUB
Айсулуу
04.06.2019
600 RUB
Декстер
04.06.2019
7 171 RUB
Марсель
04.06.2019
3 501 RUB
Вадим
04.06.2019
2 000 RUB
Адель
04.06.2019
200 RUB
Елена
04.06.2019
3 301 RUB
Назим
04.06.2019
501 RUB
Шамиль
04.06.2019
300 RUB
Махабат
04.06.2019
2 000 RUB
Магомед
04.06.2019
300 RUB
Артур
04.06.2019
200 RUB
Наргиза
04.06.2019
400 RUB
Георгий
04.06.2019
1 000 RUB
Liza
04.06.2019
5 000 RUB
Muhammad
04.06.2019
2 000 RUB
Руслан
04.06.2019
1 000 RUB
Руслан
04.06.2019
501 RUB
Рашид
04.06.2019
2 000 RUB
Артур
04.06.2019
100 RUB
Рамал
04.06.2019
2 000 RUB
Анвар
04.06.2019
600 RUB
V
04.06.2019
600 RUB
Мариам
04.06.2019
2 400 RUB
ZZZ
04.06.2019
900 RUB
Роял
04.06.2019
900 RUB
брат мусульманин
04.06.2019
200 RUB
ХадиляРасуль
04.06.2019
600 RUB
Хабиб
04.06.2019
500 RUB
Aslan
04.06.2019
501 RUB
Мага
04.06.2019
671 RUB
Азиз
04.06.2019
1 021 RUB
НУРЛАН ГАФАРУЛЫ
04.06.2019
1 200 RUB
Тахмина
04.06.2019
300 RUB
Рамиль
04.06.2019
300 RUB
Лиля
04.06.2019
700 RUB
Wali Waheed jan
04.06.2019
300 RUB
Аделя
04.06.2019
1 000 RUB
Ильяс
04.06.2019
501 RUB
Амзина Татьяна
04.06.2019
1 750 RUB
Закят аль фитр
04.06.2019
501 RUB
Амзина Альфия
04.06.2019
6 500 RUB
Армен
04.06.2019
600 RUB
Mashrab
04.06.2019
800 RUB
Исмаил Джамалаев
04.06.2019
2 000 RUB
Амир
04.06.2019
700 RUB
Артур
04.06.2019
501 RUB
Chyngyz Rakhmanov
04.06.2019
1 000 RUB
Миля
04.06.2019
501 RUB
Тимур
04.06.2019
1 500 RUB
Аллах знает
04.06.2019
600 RUB
Айрат
04.06.2019
300 RUB
Айдана
04.06.2019
2 000 RUB
Vadim Mukhamadyarov
04.06.2019
501 RUB
Said
04.06.2019
1 501 RUB
Ррррор
04.06.2019
671 RUB
Светлана
04.06.2019
200 RUB
Азитрон
04.06.2019
300 RUB
Эвелина
04.06.2019
501 RUB
M
04.06.2019
300 RUB
Fitr
04.06.2019
1 000 RUB
Лиля
04.06.2019
390 RUB
Адэлия
04.06.2019
200 RUB
Ооматбек
04.06.2019
300 RUB
Аиша
04.06.2019
700 RUB
Дурсун
04.06.2019
500 RUB
Аlex
04.06.2019
2 101 RUB
Тахмина
04.06.2019
5 101 RUB
Джамиля
04.06.2019
22 400 RUB
Ринат
04.06.2019
900 RUB
Ахмед
04.06.2019
300 RUB
Айнур
04.06.2019
300 RUB
LINAR YUSUPOV
04.06.2019
2 000 RUB
Равзалия
04.06.2019
300 RUB
Лилия Фахриева
04.06.2019
300 RUB
Светлана Фахриева
04.06.2019
200 RUB
Alina
04.06.2019
4 500 RUB
Андрей
03.06.2019